Kijk een dagje mee in onze klas!

8.30 uur: De bel gaat en alle kinderen komen binnen.

We beginnen met elkaar in de kring.We kijken welke dag het is, wat we gaan doen, hoe vaak we naar school gaan en wat voor weer het vandaag is. Daarna mogen een paar kinderen vertellen en beginnen we de dag met gebed. Er wordt gezongen en de kinderen luisteren naar een bijbelverhaal.
 
9.00 uur: We gaan aan het werk! 
Groep 3 gaat naar hun eigen werkplek voor de rekenles en de taalles.


Groep 1 en 2 kijken op het kiesbord wat voor opdracht zij die dag gaan doen. Er wordt gewerkt vanuit vier hoeken; de motoriekhoek, taalhoek, rekenhoek en de knutselhoek. Hierin maken ze een opdracht rondom het thema waarover we op dat moment werken. Op maandag krijgen ze al deze opdrachten uitgelegd en de rest van de week wordt aan de opdrachten gewerkt. 
 
Motoriekhoek


Taalhoek

 

RekenhoekKnutselhoek


10.00 uur: Tijd voor eten en drinken.

10.15 uur: Pauze, lekker allemaal naar buiten voor een frisse neus!

10.30 uur: We starten met een reken- of taalactiviteit met goep 1, 2 en 3 samen. Daarna gaat groep 1 en 2 buiten spelen en groep 3 gaat weer naar hun werkplek voor schrijven en spelling.


11.45 uur: We gaan ons klaar maken voor de lunch. Spullen pakken, plassen en handen wassen. 

12.00 uur:Tijd om te lunchen. Sommige kinderen blijven over en de anderen gaan naar huis. 

13.15 uur: We beginnen met elkaar in de kring. Groep 3  gaat lezen en groep 1 en 2 blijven in de kleine kring voor een taal- of rekenactiviteit. Op maandag lezen we met alle kinderen van de school samen. 

13.30 uur: Vanaf dit moment zien de middagen er verschillend uit. We doen verkeer, muziek, hoekenwerk, een sociaal emotionele les of een kringactiviteit rondom het thema. 

15.15 uur: Er is hard gewerkt vandaag, tijd om naar huis te gaan!

 

bmdb Steenenkamer, 2011
Realisatie: Anyway Internet