Kwaliteitszorg

Regelmatig wordt aan ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen m.b.t. de kwaliteit van het onderwijs. Ook de leerkrachten en kinderen vullen vragenlijsten in. Als school krijgen we zo een beeld van onze sterke en zwakke punten. Bij het opstellen van beleid, wordt de uitslag van deze vragenlijsten gebruikt. 
 
Hieronder vindt u uitslag van de laatste vragenlijst:

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid 2017
bmdb Steenenkamer, 2011
Realisatie: Anyway Internet