Meer- en hoogbegaafdheid

Op onze school sluiten we aan bij de ontwikkeling van het kind. Dit betekent dat kinderen die meer aankunnen dan een gemiddelde leerlingen, werk krijgen wat bij hen past. Voor deze kinderen kan het een meerwaarde hebben om ook mee te draaien in een plusgroep. 
 
Wat houdt de Plusgroep in?
Plusgroep “De verrekijker” is een bovenschoolse voorziening die op Basisschool met de Bijbel "Bij de Bron" gerealiseerd is. Naast aanpassingen die in de klas gedaan worden om uitdagend onderwijs te bieden kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen iedere week werken en leren in de Plusgroep. Dit is verdeeld in een Plusgroep onderbouw (gr. 4 t/m 6) en een Plusgroep bovenbouw (gr. 7/8). De leerlingen komen van verschillende scholen in Putten.
 
Doelen van de Plusgroep


  • Leren leren, denken en doorzetten. Hierbij is hulp durven vragen, omgaan met tegenslagen of 'wringmomenten' en zelfvertrouwen opbouwen van belang.
  • Het blijven prikkelen van de motivatie.
  • In groepsverband bezig zijn met uitdagende opdrachten, zodat kinderen met een vergelijkbare ontwikkeling zich aan elkaar kunnen spiegelen (het omgaan met zg 'ontwikkelingsgelijken').
 
Voor welke leerlingen is de Plusgroep bedoeld?
Om deel te kunnen nemen aan de Plusgroep is het een voorwaarde dat een leerling binnen de doelgroep past. Er zijn criteria opgesteld waaraan een leerling moet voldoen. Zo moeten de toetsresultaten hoog liggen, zien we een brede belangstelling bij het kind en heeft het kind behoefte aan extra uitdaging naast het verrijkingswerk.
Voorwaarden die aan de deelnemende kinderen worden voorgelegd: belangrijke gemiste leerstof moeten ze zelf inhalen in hun eigen tijd. Daarnaast wordt van het gedane werk regelmatig een verslag, werkblad of presentatie verwacht.
 
Wat gebeurt er in de Plusgroep?
Het aanbod in de Plusgroep is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling. Ze zitten met kinderen in een groep die allemaal een vergelijkbaar denkniveau hebben.
Ze worden uitgedaagd met complexe opdrachten, waarbij de leerlingen samen naar oplossingen zoeken. Ze gaan aan de slag met uitdagende projecten, spelmateriaal, werkstukken, experimenten en bouwdozen. De leerkracht begeleidt het proces en zet de leerlingen aan tot creatief nadenken en doorzetten.
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een deelnamecertificaat en op het rapport komt een vermelding te staan van deelname aan de Plusgroep.
 
 
Enkele voorbeelden van aanbod in de plusgroep:
 
Anatomie
Doel van de lessen:
Kennis: De kinderen leren hoe het lichaam in elkaar zit en hoe het werkt aan de hand van een model, een kleine gids, een werkblad en internet.
Creativiteit: alleen of samen een muurkrant samenstellen met duidelijke beschrijvingen.
Spreekvaardigheid: Een korte, duidelijke presentatie kunnen voorbereiden en neerzetten.
Bouwen:
Doel van de lessen:
Aan de hand van bouwinstructies leren de kinderen modellen in elkaar zetten van verschillende materialen en systemen.
Zonder bouwinstructie leren ze hun creativiteit gebruiken om zelf iets in elkaar te zetten met deze materialen en systemen.
Patronen leggen:
Doel van de lessen:
Het leren leggen van patronen en spelen met lijnen, kleuren, combinaties en volgorde. Dit kan al of niet aan de aan de hand van voorbeelden
En verder: talen zoals Grieks, Hebreeuws of Spaans, een gastles chemie, projecten.
Relatie met het onderwijs in de groep
Kinderen die deelnemen aan de Plusgroep werken in de klas met verrijkingsmateriaal, zodat ook het dagelijkse lesprogramma is afgestemd op het niveau van deze leerlingen.
Gemist werk wordt door deze leerlingen weer ingehaald. Ook worden er af en toe opdrachten gegeven die leerlingen in de klas moeten uitvoeren.

De coördinator van de Plusgroep is juf Ineke Lavèn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wijnanda de Wit (IB’er van onze school).
bmdb Steenenkamer, 2011
Realisatie: Anyway Internet