Ons onderwijs

Onderwijs op maatOp Basisschool met de Bijbel Steenenkamer leren de kinderen op het niveau dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling.In de onderbouw worden de kinderen gevolgd met het observatie instrument ‘Kijk’. Op basis hiervan worden de kinderen per ontwikkelingsgebied, ingedeeld in niveaugroepen. Binnen deze groepjes wordt de basis gelegd voor spelenderwijs en ontdekkend leren. De kinderen kunnen zelf hun werk plannen. Vanuit betekenisvolle thema’s worden diverse activiteiten aangeboden.
 

In de midden- en bovenbouw wordt gewerkt met tablets. We maken hierbij gebruik van het systeem ‘Snappet’.  In alle groepen gebruiken we de tablet bij rekenen. Vanaf groep 5 gebruiken we de tablet ook voor taal en begrijpend lezen. Alle kinderen krijgen instructie van de leerkracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digibord. De kinderen verwerken de aangeboden stof op de tablet.

Grote voordelen hiervan zijn:
  • De kinderen krijgen gelijk te zien of een opdracht goed gemaakt is.
  • De opdrachten worden afgestemd op het niveau van de leerling.
  • De leerkracht houdt overzicht met behulp van een dashboard en heeft zo inzicht welke kinderen extra instructie nodig hebben.
  • De kinderen zien één opgave per keer.
 

Naast deze lessen werken de kinderen met een weektaak. Hierop staan taken die afgestemd zijn op hun ontwikkeling. De kinderen plannen zelf hun taken.
 

Elke dag is er tijd voor extra zorg en op vaste momenten wordt gebruik gemaakt van ‘extra handen in de klas’ door de inzet van een onderwijsassistent.
 

In de middagen wordt er thematisch gewerkt. We maken hierbij onder andere gebruik van de methode ‘Topondernemers’. Hierin worden de verschillende zaakvakken geïntegreerd. Deze manier van onderwijs geven zorgt ervoor dat kinderen niet alleen kennis vergaren, maar ook werken aan verschillende vaardigheden. Vaardigheden die bij Topondernemers worden aangeleerd zijn: samenwerken, presenteren, leren plannen en zelfstandig werken. 
bmdb Steenenkamer, 2011
Realisatie: Anyway Internet