De oudercommissie

De oudercommissie bestaat nu uit:
 
Voorzitter
Mw. R. Evers
't Oeverstraat 5
tel: 358783
Dhr. D. van Dasselaar
Vanenburgerallee 16
tel: 360604
 
Secretaresse
Mevr. E.E. v. Eijk
Broekermolenweg 14
tel: 266031

Peningmeester 
Mevr. N. Termaat
Waterweg 95 
tel: 363712
Mevr. B. Schreuder

Mevr. M. Vinke

Dhr. A. Kraaij
Beekweg 13
tel: 358037
 
 

 
Mevr. J. Bouw
Waterweg 35
tel: 360655


 
 
De oudercommissie is door het bestuur ingesteld en stelt zich ten doel:
a. de bloei van de school te bevorderen, in het bijzonder door het leveren van daadwerkelijke bijdrage ten behoeve van de school.
b. bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, liefde en belangstelling voor de school te bevorderen.
 
Enkele taken van de O.C. zijn:
a. het verlenen van  hulp bij binnen- en buitenschoolse activiteiten in       overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
b. behulpzaam zijn bij het maken of herstellen van speel- en leer middelen, enz.
 
 
               

               

 
 
bmdb Steenenkamer, 2011
Realisatie: Anyway Internet