De oudercommissie

De oudercommissie bestaat nu uit:
 
Voorzitter
Mw. R. Evers

Secretaresse
Mevr. E.E. v. Eijk

Peningmeester 
Mevr. M. Vinke
 
Dhr. D. van Dasselaar

Mevr. B. Schreuder

Dhr. A. Kraaij

Mevr. J. Bouw

 
De oudercommissie is door het bestuur ingesteld en stelt zich ten doel:
a. de bloei van de school te bevorderen, in het bijzonder door het leveren van daadwerkelijke bijdrage ten behoeve van de school.
b. bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, liefde en belangstelling voor de school te bevorderen.
 
Enkele taken van de O.C. zijn:
a. het verlenen van  hulp bij binnen- en buitenschoolse activiteiten in       overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding.
b. behulpzaam zijn bij het maken of herstellen van speel- en leer middelen, enz.
 
 
               

               

 
 

bmdb Steenenkamer, 2011
Realisatie: Anyway Internet